Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Fællesstedet har brug for en hånd

Sidste år på denne tid var mange med til at bygge Fællesstedet (der hvor den gamle ridehal lå). Vi vidste at det kun kunne holde en enkelt sæson. Og nu er det tid til at pille det ned. Det der kan bevares, det kører vi til opbevaring, sådan at vi kan bruge det igen. Fællesrådet håber igen i år at kunne tilbyde vores børn og unge – og alle os andre – et sted at mødes i denne sommer.

KOM OG GIV EN HÅND TORSDAG 21. MAJ KL. 10 ??? tag gerne en skruemaskine, sav osv med. Jo flere vi er til at hjælpes ad med at pille det gamle ned, jo hurtigere går det, og jo sjovere bliver det at bygge noget andet op

Hvad med her i 2020?

Fællesrådet er ved at samle midler ind. Lige nu er reglen stadig max 10 forsamlet. Derfor bygger vi ikke.

Hvorfor byggede vi noget der, hvor rideskolen lå?

Det spørger mange om. Det gør vi fordi borgerne i Kolt-Hasselager på flere borgermøder har peget på, at man netop ønskede sig at dette område som ligger i midten af Kolt-Hasselager skulle være et område, som var til fællesskabet. På sigt gerne med en bygning man kan mødes i. Og indtil da noget midlertidigt. Samtidig blev Fællesrådet i maj 2019 kontaktet af Gadeplan i Aarhus Kommune og Klubben her i Kolt-Hassselager. Årsagen var, at de største børn og unge manglede et sted at være. Fællesrådets tilgang var, at det er børn og unge som er “vores”. Og dem skal vi hjælpe på samme måde som alle andre befolkningsgrupper.

Der blev inviteret til borgermøde i maj 2019, hvor dem der mødte op (både voksne, unge og børn) alle pegede på, at det ville være bedst sammen at bygge et sted, hvor både børn og unge kunne mødes – ja hvor alle kunne mødes. Der blev samtidig peget på, at man ønskede at et sted blev bygget i det område, hvor ridehallen lå.

De unge ønskede samtidig, at stedet kunne få nogle regler for opførsel og oprydning. Dem ville de selv håndhæve. De ville også gerne have, at de voksne gik forbi nu og da og måske sagde hej – for eksempel når man alligevel lufter sin hund.

En arbejdsgruppe blev nedsat. Fællesrådet støttede med lidt midler og samlede også midler ind fra flere andre foreninger i området: Lions Club og Hasselager Borgerforening.

I dialog med Gadeplan nåede vi frem til, at fællesstedet skulle ligge tæt på trafikeret vej og gerne gadebelysning. Ikke noget med at henligge i mørke, hvor der kunne ske skumle ting. Og samtidig blev der oprettet en facebookgruppe for alle, som gerne ville bruge fællesstedet, sådan at vi sammen kunne kommunikere og også sige “Skru ned”.

Støj var en særlig udfordring. Derfor blev der sammen med arbejdsgruppen for fællesstedet gjort meget for at undgå, at fællesstedet lå for tæt på beboelse, men stadig i nærheden af vej og sti.

Vil du vide mere, så kan du kontakte Fællesrådets formand, Karen Balling Radmer på formand@kolthasselager.dk