Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Udvidelse af Hørkram

23. november 2021 er der frist for at afgive høringssvar på en lokalplan for en stor udvidelse af Hørkram. Du kan her se Fællesrådets høringssvar.

Lokalplanen giver mulighed for at fortsætte med facadebelysningen så længe det ikke er generende for trafikken på vejene.

Ifølge lokalplanen kan der bygges op til 95.000 m2 og der er planer for godt 56.000 m2.

Fællesrådet har ikke som sådan bemærkninger til en udvidelse af Hørkram. Her ligger allerede en virksomhed, det er gode arbejdspladser og området er tæt på motorveje.

Grå bygninger er potentielle nye bygninger

Men Fællesrådet er bekymret for, at lys på Hørkram bliver stærkt generende for det omkringliggende samfund. Det kan ses langt væk og ændrer dermed oplevelsen af at se på landskabet markant – og også langt væk fra. Det er allerede tilfældet med de eksisterende bygninger, som især i efterår og vinter ses tydeligt langt væk. Der er tale om facadebelysning i blålige striber, som står tydeligt i et område, der ellers har landligt udtryk.

Samtidig er det særligt generende for den beboelse der har direkte udsigt til området – dette gælder særligt Bering og Sønderholmvej m.v. Med de nye bygninger vil endnu flere områder blive generet af lyset og opleve, at landskabets udtryk forandrer sig markant. Da der samtidig er tale om et tillæg til kommuneplanen, er det fællesrådets opfattelse, at man skal være mere forsigtig i forhold til indvirkningen på områdets visuelle udtryk. En ting er, at der bygges store bygninger, som vil blive skærmet af beplantning. Noget andet er, at i halvdelen af året vil det kraftige lys fremstå klart og tydeligt som blå striber midt i landskabet
Dette har fællesrådet allerede ved høring om evt. lokalplan for området svaret, men der er i lokalplansforslaget ikke taget højde for det. I stedet er der givet tilladelse til at fortsætte den meget markante belysning på meget store bygningsmasser. Det undrer os! Der må kunne findes andre måder at belyse området på – fx med projekterer rettet mod bygningerne i stedet for.

Der skal være særlig opmærksomhed på, at det kommende
cykelsti-system skal krydse indkørsel til Hørkram og det skal derfor sikres med
trafiklys.

VIL DU AFGIVE HØRINGSSVAR, så klik her:

Se tidligere artikel om emnet her