Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

STOR debatlyst på workshop om fremtiden

Ved hvert bord blev et emne præsenteret som man kunne debattere. Tre gange i løbet af aftenen kunne man skifte bord for at mene noget om næste emne.

Der var stor debatlyst og pænt fremmøde, da borgere i Kolt-Hasselager og omegn mødte ind til workshop og borgermøde om fremtiden. Formålet var at få input til en version 2.0 af områdets lokale udviklingsplan. Udviklingsplanen er i realiteten den fælles vision for, hvordan os der bor i her gerne vil, at vores område udvikler sig. Det er også den plan/vision, som Fællesrådet bruger, når der er dialog med Aarhus Kommune om et projekt, en indsats, et tiltag. På den måde sikres det, at fællesrådets bestyrelse giver udtryk for det, som mange mener og ikke bare, hvad bestyrelsen måtte mene.

Workshoppen/borgermødet foregik 15. november 2022. Emnerne som blev debatteret var Byudvikling og byfortætning, Erhverv og detail, Aktiviteter for børn, unge og grønne områder, Klima- og miljø, Infrastruktur, veje, stier og kollektiv transport. Det er de emner, som Aarhus Kommune har anbefalet, at man som lokalområde forholder sig til.

Der var livlig debat på mødet, og der blev sat mange post its på store plancher med hvert emne. På plancerne stod i forvejen vigtige stikord fra første udgave af den lokale udviklingsplan Ud over post its blev der ved bordene også taget referater.

Forud for workshoppen/borgermødet var et stort infomøde, hvor folk mødte talstærkt op. Det foregik 31. oktober 2022 og her fortalte en repræsentant for byudvikling i Aarhus Kommune om alle de tiltag, der er i Kolt-Hasselager. På den måde fik alle fælles viden.

I november 2022 går skrivearbejdet i gang. Fællesrådet er sammen med en nedsat arbejdsgruppe i gang med dette. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra grundejerforeninger, idrætsforeningen KHIF, erhvervsliv, Kolt Kirke, boligforening og skolebestyrelse.

Herefter er processen, at arbejdsgruppen mødes og læser første udkast. Herefter sættes teksten pænt. Fællesrådets bestyrelse godkender og sætter udviklingsplanen til beslutning på fællesrådets generalforsamling i marts 2023. Herefter træder lokal udviklingsplan version 2.0 i kraft.

Arbejdsgruppen er ret begejstret for de mange input fra workshopaftenen den 15. november 2022.