Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

16/5 INFOMØDE om boligområde øst for Lemmingvej

Så er lokalplan 1186 sendt i høring af Aarhus Byråd. Lokalplanen fastlægger, hvordan et privatejet område øst for Lemmingvej kan anvendes til boliger i form af tæt-lav og etageboliger i op til 3 etager.

Er du nysgerrig og har du spørgsmål til projektet, så er der infomøde for alle den 16. maj kl. 17-18 i Folkehuset, Kunnerupvej 196. Her har fællesrådet inviteret udviklingsselskabet og Aarhus Kommune, så alle kan blive klogere på lokalplanen. Tilmelding er ikke nødvendig. Del gerne denne invitation med dine naboer

Du kan afgive høringssvar frem til og med 21. juni. Du afgiver høringssvar her:

https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1186-boligomraade-oest-lemmingvej-syd-genvejen-hasselager

Du kan læse mere her om lokalplanen.

Fællesrådet afgiver høringssvar.