Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Høring om nyt domicil for Aarhus Vand

Fællesrådet er netop blevet hørt om en lokalplan for et nyt domicil for Aarhus Vand med plads til 260 medarbejdere og første byggeri i et fagligt fællesskab kaldet “innovationsdistrikt for vandteknologi”.

Innovationsdistriktet samler danske og internationale virksomheder, der alle har fokus på vandteknologi.

“Det er en rigtig positiv nyhed for Kolt-Hasselager, at der i vores område er fokus på at skabe en form for klynge af virksomheder, der arbejder med teknologier inden for vand. Samtidig er det en lokalplan der tager hensyn til naturen i området, hvor der både lever Stor Vandsalamander og hvor der ligger en eksisterende sø,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Der bliver til- og frakørsel til det nye domicil fra Hasselager Centervej. For at håndtere regnvandet vil der blandet andet blive lavet et areal der kan fungere som regnbed eller bassin.

Selve domicilet vil i sin udformning tage afsæt i, at det skal være hovedsæde for Aarhus Vand og vil fysisk signalere en reference til vand i form af hav, is, bølger, drikkevand.

Se lokalplanen her: https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Lokalplanforslag%20-%201136_0.pdf

Lokalplanforslaget er godkendt af byrådet den 23. september og har nu været i høring. Herefter bliver høringssvar behandlet og en endelig lokalplan behandlet.

Fællesrådets høringssvar: Kolt-Hasselager Fællesråd finder det er et spændende udviklingspotentiale for både bygning af hovedsæde for AarhusVand og opbygningen af Innovationsdistrikt for vandteknologi. Samtidig er der er i lokalplanen stort fokus på, at bygningener i harmoni med den omkringliggende natur, ligesom der er tænkt i til- og frakørsel. Lokalplanens indhold er helt i tråd meddet, der er vigtigt for beboere og fællesråd i Kolt-Hasselager, og vi hilser udviklingen velkommen.