Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Rema 1000 lokalplan er i høring – Frist 28. januar 2021

OPDATERING 18 DECEMBER: Fællesrådet har henvendt sig til rådmand Bünyamin Simsek med henblik på at få udsat høringsfristen, sådan at det er muligt at mødes (evt. online) inden der skal skrives høringssvar. Rådmanden har imødekommet ønsket og udsat høringen med to uger. Ny frist for høringssvar er 28. januar 2021.

Aarhus Byråd har sendt Rema 1000 lokalplansforslag i høring. Der er frist for høringssvar 28. januar

“Fællesrådet arbejder nu på at finde gode løsninger på, hvordan vi kan mødes og få svar på sine spørgsmål inden der skal afgives høringssvar, ligesom det er vigtigt, at borgere der har en fælles holdning kan nå at mødes. Som corona-restriktionerne ser ud lige nu, så forventer vi, at der vil være tale om online-borgermøder. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe de borgere, der ikke er så digitale,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Høringsfristen er udsat til 28. januar (den var oprindeligt 7. januar). Det er vigtigt, at man afleverer høringssvar på høringsportalen.

Fællesrådets plan A og B

Plan A for Fællesrådet er at følge den lokale udviklingsplan. Her er målet at samle dagligvarehandel i centerområdet på Kolt Østervej. Derfor arbejdes der lige nu ihærdigt på en plan, hvor dette område ændres, så der bliver plads til flere butikker, parkering m.v.

Plan B er et scenarie, hvor Rema 1000 bygger butik på Elmetoften/Hovedvejen. Og hvis lokalplanen vedtages af Aarhus Byråd, så bliver det virkelighed. Dermed bliver Fællesrådets mål at sikre størst muligt hensyn til:

  • Trafikforhold – ingen højresving ned ad Elmetoften
  • Trafiksikkerhed – krydsning af Hovedvejen og til- og frakørselsforhold
  • Støj for beboerne i området
  • Indkig fra en eventuel ny tagterrasse
  • Slagskygger hos naboerne
  • Støjværn – højde og udseende
  • Vilkårene for forretningsdrivende i bygningen

Møde med Rema 1000

Fællesrådet har afholdt et møde med Rema1000 om lokalplansforslaget.

“Det var et konstruktivt møde, og Rema1000 vil gerne mødes med beboere og borgere for at svare på spørgsmål. Fællesrådet hjælper gerne med at sætte et sådant møde i stand. Vi har også gjort det tydeligt, at fællesrådets første prioritet er at samle dagligvarehandel i centerområdet på Kolt Østervej, men det er klart, at vi også ønsker en konstruktiv dialog med Rema 1000, hvis byrådet vedtager lokalplanen. Det vil tjene alle bedst,” siger Karen Balling Radmer.

Se også: http://kolthasselager.dk/?p=1080