Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Torveområde ved SuperBrugsen – hjælp fra politisk side

Torveområdet på Kolt Østervej skal blive mere agilt og muligt at bruge til mange forskellige typer af torvedage

Fællesrådet har gennem flere år forsøgt at få en udvikling i gang af torveområdet ved Superbrugsen i Kolt, fordi det er hele Kolt-Hasselagers torveområde. Det er her vi skal kunne holde torvedage, bagagerumsmarked og mødes. Men det har ikke været muligt at få svar og komme i dialog om området. Ligesom det heller ikke har været muligt at komme i dialog om en mulig udvidelse af SuperBrugsen i Kolt.

Du kan her se Fællesrådets visionsplan for hele området med boldbaner, Kolt Skole og torveområdet.

For at hjælpe os videre har byrådsmedlemmerne Lone Hindø, Michael Krogh Hansen og Steen Bording Andersen sendt en såkaldt 10-dages forespørgsel til forvaltningen i Aarhus Kommune. En mulighed, som byrådsmedlemmer har for at få hurtigt svar.

”Det er vi meget glade for. Vi ved nu mere end det har været muligt at få svar på i flere år. Nu skal vi så have fundet ud af, hvordan vi kommer videre med en udvikling af området. Vi er ikke indstillede på, at der skal gå flere år,” siger Karen Balling Radmer.

Svaret til de tre byrådsmedlemmer viser, at Teknik og Miljø har haft gang i et projektarbejde og udarbejdelse af et såkaldt mulighedsstudie. Det er blevet afsluttet. Men ønskerne og ideerne til området, som Fællesrådet har udarbejdet og været i tæt dialog med SuperBrugsen Kolt om, har ikke været inddraget. Det vil Fællesrådet arbejde for kommer til at ske.