Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Borgergruppe forener sig om støj langs Giber Ringvej

Giber Ringvej Gruppen er en samling af borgere og grundejerforeninger langs Giber Ringvej. Foreningen er under opbygning og fælles for alle, der er med er, at støjen fra vejen er hørbar og voldsomt generende. Der er ifølge gruppen cirka 1000 borgere langs vejen og andre berørte steder lidt længere væk fra vejen, som for nuværende er med i gruppen.

Den nye forening har haft foretræde for Aarhus Kommune den 20. marts 2023. Her fortalte repræsentanter for gruppen, at støjen fra Giber Ringvej er højere end forventet, og der er stor frygt for at generne vil stige og blive markant værre.

Borgerne i gruppen oplever, at deres livskvalitet er presset. Støjen er så kraftig, at der er mange borgere, som ikke kan sove ligesom støjen påvirker kraftigt om dagen.

Hvis du gerne vil være medlem af gruppen, kan du kontakte Jane Simonsen på jane231076@gmail.com Foreningen holder stiftende generalforsamling den 20. april 2023.