Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Måske boliger ved Kildeagervej 150 i Hasselager

Aarhus Kommune er blevet kontaktet af en privat udvikler, som gerne vil bygge boliger på et areal ved Kolt Østerparken på Kildeagervej 150. Derfor er Fællesrådet blevet bedt om input til det. Input blev sendt til Plan i Aarhus Kommune den 11. december 2019. 

I kommuneplanen er området udlagt til boligområde. Det reguleres af rammelokalplan nr. 831

Hvis ideerne fra udvikleren har den ønskede kvalitet – og hvis kommunens undersøgelser viser, at forslaget kan realiseres, så bliver der udarbejdet et forslag til en lokalplan. Lige nu er vi altså i starten af en afklaringsfase – der er lang tid til, at der bliver lavet en lokalplan.

Men vi kan i fællesrådet komme med input til planen, der kan være særlige lokale forhold i området, som kommunen skal kende til, måske er der noget, som mangler i kvarteret? – og som kunne indarbejdes i et kommende forslag. Giv lyd, hvis du har forslag eller ideer, som kunne gøre et eventuelt projekt endnu bedre for os hele området.

Skriv til formand@kolthasselager.dk

oversigt_forunders_kildeagerv150

mat_forunders_kildeagerv

Fællesrådet afsendt 11. december 2019 de samlede input vedr. Kildeagervej 150:

Kære Plan.

hermed Kolt-Hasselager Fællesråds input til udarbejdelse af forslag til lokalplan, som er udarbejdet efter input fra borgerne i området samt drøftelse i fællesrådets bestyrelse.

Fællesrådet peger på, at der generelt i højere grad mangler fritliggende parcelhusgrunde frem for tæt-lav bebyggelse. Dette understøttes af tilbagemeldinger fra lokale ejendomsmæglere og borgere. 

Vi gør opmærksom på, at der i høj grad mangler seniorboliger i Kolt-Hasselager. Det vil derfor være fantastisk, hvis det kan tænkes ind i dette lokalplanforslag.

Det er væsentligt, at bevare et åbent og grønt udtryk i området, som de seneste år har mistet stadig mere grønt og åben areal. Det er derfor vigtigt at bevare træer, plante spiseligt, sikre biodiversitet i beplantningen og skabe mulighed for, at der bliver både mere grønt og blåt. Vi ser gerne, at det grønne i området bliver lidt “vildere” end blot velfriserede græsplæner.

Derudover vil vi pege på, at det kunne være rigtig godt, hvis overfladevand kunne løbe i synlige bække og dermed både lede vand væk og samtidig (når det har regnet) være sjovt at lege med for børnene.

Samtidig er det væsentligt at hele området (inkl. Kildeagervej 150) bliver forbundet med det generelle stisystem i Kolt-Hasselager og så bør der ved anlæg af flere boliger i høj grad tænkes i sikker skolevej til den lokale folkeskole Bavnehøj Skole på Kolt Skolevej. Her skal børnene krydse Kolt Østervej, hvor der ikke engang er en markeret fodgængerovergang.

Der bliver fra borgerne i området desuden peget på, at der er behov for plads til leg fx med legeplads i forbindelse med bebyggelsen. Derudover mangler der i høj grad et fælleshus ligesom beboerne i området har svært ved at få deres børn passet i lokalområdet pga pladsmangel i de lokale daginstitutioner.

Sidst – men ikke mindst – minder fællesrådet om, at der her i området maksimalt bygges i 2 etager (8 meter) og at der ikke bør gives dispensation til bygherre for højden. Det vil skæmme hele området.