Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Måske boliger ved Kildeagervej 150 i Hasselager

Aarhus Kommune er blevet kontaktet af en privat udvikler, som gerne vil bygge boliger på et areal ved Kolt Østerparken på Kildeagervej 150. Derfor er Fællesrådet blevet bedt om input til det.

I kommuneplanen er området udlagt til boligområde. Det reguleres af rammelokalplan nr. 831

Hvis ideerne fra udvikleren har den ønskede kvalitet – og hvis kommunens undersøgelser viser, at forslaget kan realiseres, så bliver der udarbejdet et forslag til en lokalplan. Lige nu er vi altså i starten af en afklaringsfase – der er lang tid til, at der bliver lavet en lokalplan.

Men vi kan i fællesrådet komme med input til planen, der kan være særlige lokale forhold i området, som kommunen skal kende til, måske er der noget, som mangler i kvarteret? – og som kunne indarbejdes i et kommende forslag. Giv lyd, hvis du har forslag eller ideer, som kunne gøre et eventuelt projekt endnu bedre for os hele området.

Skriv til formand@kolthasselager.dk

oversigt_forunders_kildeagerv150

mat_forunders_kildeagerv