Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Rema 1000: lokalplan MÅSKE snart på vej

Fællesrådet har fulgt op på status på planer for et kommende Rema1000 ved Hovedvejen. Aarhus Kommune fortæller, at man forventer et udkast til en lokalplan for Rema 1000 inden udgangen af marts 2020. Herefter bliver forslaget sendt i offentlig høring inden sommerferien – altså under forudsætning af, at lokalplanudkastet bliver sendt til kommunen.

Det er stadig sådan, at skitsen for projektet omfatter en Rema 1000 butik på ca. 1200 m2 og en p-plads mod syd samt butikker og boliger ud imod Hovedvejen i alt 2 etager.

Se også hvad Fællesrådet tidligere har skrevet om emnet: http://kolthasselager.dk/?p=520

Hvad er en lokalplan?

Det er den plan, der fortæller, hvordan, hvor stort, hvor og samtidig skal beskrive hvordan planen tager højde for de rammer og krav der for hvad man må i et specifikt område.