Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Anlæg af Bering-Beder-vejen i gang

Trafikken bliver forstyrret i den kommende tid, når arbejdet omkring anlæg af Bering-Beder-Vejen går igang. De beboere, der oplever de væsentligste gener har fået en direkte orientering. Der bliver også opsat en række trafiktavler. Her er lidt info om, hvad der skal ske.

Krydset ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen

Anlægsarbejdet starter ved Hovedvejen, hvor området ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen skal udvides. Det forberedende anlægsarbejde går så småt i gang her efter påske. På et tidspunkt efter sommerferien vil krydset Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen blive spærret for al trafik i op til 3 måneder.
Lukningen sker for at forkorte anlægsperioden, forbedre arbejdsmiljøet for entreprenøren, samt undgå flere forskellige omkørselsruter. Anlægsarbejdet planlægges i øjeblikket sammen med entreprenøren, og på nuværende tidspunkt forventes totalspærringen af krydset at starte fra september 2020. Der vil blive opsat informationstavler på stedet 1-2 uger, før krydset lukkes. Krydset lukker altså ikke nu

Trafikafvikling under spærringen

Spærringen af krydset betyder, at trafikanter skal bruge omkørselsruter. Vi har igangsat en række tiltag, der skal forbedre fremkommeligheden i perioden.
Der opsættes informationstavler, færdselstavler og omkørselspile, som guider trafikanterne Inden krydset spærres, udbygges Hovedvejen op til Torshøjvej, så det er muligt at lede trafikanterne udenom anlægsarbejdet via Hovvejen – Eksisterende signalregulerede kryds på Hovedvejen tilpasses den kommende omkørsel – Der etableres to midlertidige signalregulerede køreveje, som forbinder henholdsvis Sønderholmvej og Kolt Kirkevej (boligvejen) med Torshøjvænget, så det er muligt at køre via Hovedvejen som alternativ til Svanlevvej og Kolt Kirkevej.

Der opsættes et midlertidigt signalanlæg på Svanlevvej for at forbedre fremkommeligheden til og fra boligområdet, samt et signalanlæg i krydset Kolt Kirkevej/Kolt Østervej, så busserne kan komme til busendestationen.

Krydset ved Svanlevvej/Kolt Kirkevej udvides.

Stikrydsningen på Bavnegårdsvej, der er en del af en skolerute, opgraderes med belysning og fodgængerfelt.

Få et overblik over omkørselsruterne og tiltagene på trafikafviklingsplanen

Bor du i det direkte berørte område, så opfordrer Aarhus Kommune til, at du går i dialog med grundejerforeningerne, hvis du har bemærkninger til trafikafviklingsplanen.
Det drejer sig om repræsentantskaberne fra grundejerforeningerne Vesterengen, Sønderholmvej, Svanlevvej og Kolt Haveby

Hvis du ikke er medlem af en grundejerforening, men er interesseret i en dialog om ovenstående, kan du kontakte tchh@aarhus.dk.

Hold dig opdateret på fremdriften og eventuelle ændringer via Facebookgruppen ”Bering-Beder vejen” eller hjemmesiden https://bering-bedervejen.aarhus.dk/

Der vil blive oprettet en vagttelefon til akutte forhold til trafikafviklingen (eksempelvis et væltet skilt eller en defekt signalanlæg). Telefonnummeret kan du finde på hjemmesiden. https://bering-bedervejen.aarhus.dk/