Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Kildeagervej 150 et skridt tættere på udvikling

Ejeren af Kildeagervej 150 og Aarhus Kommune er nu klar til at gå i gang med at udarbejde en lokalplan for området. Et forslag til lokalplan forventes at være klar til politisk behandling og offentlig høring i efteråret 2020

Udviklingen af Kildeagervej 150:

Ejeren af grunden vil gerne bygge rækkehuse i 2 etager og dobbelthuse. Det skal ske inden for rammerne af kommuneplanen (som bestemmer at området er til boliger) og rammelokalplan nr. 831

Luftfoto hvor Kildeagervej 150 er markeret med rød firkant

Planafdelingen i Aarhus Kommune har lavet en forundersøgelse af området. Her blev Fællesrådet også spurgt om input. Fællesrådet fik mange input via Facebook og svarede. Du kan se svaret her: http://kolthasselager.dk/?p=782

I forundersøgelsen har Plan for eksempel også afdækket, at et dige, skal bevares:

Beskyttet dige markeret med rødt. I området findes et beskyttet dige med marksten og gamle træer, som er fredet og ikke må ændres

Grundejeren har ønsket at respektere de trædestier, der er opstået i området, og tage højde for dem, når nye vejforløb skal laves.

Trædestier kan anes fra luften

Grundejers ide til at bygge

På baggrund af det som Plan har afdækket, rammelokalplanen og forudsætningerne for udvikling af området, har grundejer justeret sin ide til hvordan der skal bygges:

Grundejers oplæg til indretning af området

Når et forslag til en lokalplan er lavet, skal det godkendes af rådmanden for Teknik og Miljø. Plan i Aarhus Kommune forventer, at et forslag til lokalplan vil være klar til politisk behandling og bliver sendt i høring i efteråret 2020.

Den kommende høring – når lokalplanforslaget er klar, vil foregå via kommunens høringsportal, deltag.aarhus.dk og på Erhvervsstyrelsens landsdækkende portal, plandata.dk

Hvis der spørgsmål til lokalplanprocessen, så kan du skrive til projektleder Solvej Colfelt på emailadressen ssco@aarhus.dk

Du er også velkommen til at kontakte Fællesrådet på formand@kolthasselager.dk