Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Nye boligplaner på Fælleden og mulighed for ændringer af Bavnehøjparken 

Grundsalg i Aarhus Kommune vil nu igang med planlægningen for boliger på ”fælleden” (der hvor ridehallen lå) og spørger i den forbindelse fællesrådet, hvad vi lokalt vil sige til, at vi i stedet for at få et nyt grønt område, så får mulighed for at gentænke den eksisterende Bavnehøjparken (parken ud til Koltvej, hvor der fejres Skt. Hans). Der er altså ikke tale om, at vi området, hvor ridehallen lå kan få et nyt grønt område, men en mulighed for i stedet at få lov at gentænke den eksisterende park ved siden af. 

Der er nye planer om at bygge enfamilies-huse og tæt-lav rækkehuse i op til to etager på fælleden.

Siden generalforsamlingen for fællesrådet i 2019 vedtog områdets fælles, lokale udviklingsplan/vores visioner for vores område, har Fællesrådet kæmpet for, at den gamle ridehals-grund (koltvej 46) skulle omdannes til en fælled. Området er ejet af Aarhus Kommune og kommunens mål er, at der skal bygges boliger.  

Har du en mening om det eller ideer/ønsker til omdannelse af Bavnehøjparken, så skriv til formand@kolthasselager.dk senest 10. juni 2022

UDDYBNING

Området det handler om er Koltvej 46 m.fl. og Bavnehøjparken. Afgrænsningen kan ses på dette kort

Planen fra Aarhus Kommune er, at der skal laves et blandet, lavt boligområde med en-families boliger inden for ramme 220304BO og tæt-lave rækkehusboliger inden for ramme 220316BO.

Se disse dokumenter

I den vedtagne lokale udviklingsplan (den der blev skrevet efter to borgermøder i 2018-2019 her i Kolt-Hasselager) står på side 7:

Borgerne i Kolt-Hasselager giver i høj grad udtryk for, at der opstår for mange små fællesskaber og grupperinger i et område, som vokser meget hastigt. Der udtrykkes et klart behov for fælles samlingssteder. Her ønskes især et fælles areal i midten af byen. Dette fælles areal skal understøtte muligheden for at gå ture, opleve, løbe og mødes. Det skal være et grønt område, som samler byen og både kan benyttes i fritiden og i naturundervisning. Der er et stort og markant ønske i byen, at det grønne område, hvor der engang lå en rideskole – og som neop er midt i byen, bliver til et fælles, grønt område. Specifikt peges på området Koltvej 46 i Hasselager, der støder op til det mindre, eksisterende grønne område ud mod Koltvej. Det drejer sig altså om området matr nr 8bz, 8g, del af 8 og del af 6f. I kombination med den eksisterende mindre park, kan vi endelig få et større grønt, fælles område. Her skal være et mødested for os alle og på tværs af alder. Her i vores nye, fælles grønne område drømmer vi både om shelters og bålplads samt overdækket mødested. Vi drømmer om på sigt her at skabe noget fælles, måske endda et multihus drevet med vind- og solenergi – et sted, hvor vi frit kan mødes, understøtte foreningsliv og samtidig have natur omkring os. Vi ønsker området udlagt som bypark med særlige tiltag til at fremme biodiversitet. Et “naturområde” for alle aldre.

Der er link til udviklingsplanen her: http://kolthasselager.dk/wp-content/uploads/2019/03/Vision-og-lokal-udviklingsplan-for-Kolt-Hasselager-og-omegn.pdf

Bavnehøjparken kan få nyt udtryk

Teknik og Miljø er oplyst om disse ønsker og visioner. Derfor har Teknik og Miljø udvidet lokalplanområdet med Bavnehøjparken og vil gerne høre, om vi i fællesrådet kan se muligheder for en eventuel omdannelse af Bavnehøjparken oghvilke ideer, der er til ny udformning af parkområdet i retning af en rekreativ fælled. Er der fx konkrete emner til ny indretning med træer, åbne arealer o.l. der for os som lokalsamfund vil løfte kvaliteten af parkområdet som et fælles rekreativt område – er der fx særlige lokale forhold vi bør være opmærksomme på?

Set fra fællesrådets side er der dermed ikke tale om, at det lokale ønske og drøm om et større fælles grønt område bliver imødekommet. Til gengæld for ikke at få et grønt areal tilført, er der så mulighed for at kunne påvirke udformningen af det eksisterende og væsentligt mindre grønne område.

“Det er rigtig ærgerligt, at det ser ud til, at vi mister muligheden for et større grønt og biodiverst område midt i centrum af Kolt-Hassselager. Vi mangler et mødested, en mulighed for at få plads til nye outdoor idrætsmuligheder, ligesom vi i høj grad oplever, at de grønne, rekreative områder forsvinder eller indskrænkes, fordi der skal bygges flere boliger,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.