Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

11/11 Arkivet dag

Ormslev Kolt Lokalhistoriske Samling, Koltvej 19-21, Hasselager

Holder Arkivets Dag d. 11. november 2023 fra 13.30 -16.00

Kom til en festlig eftermiddag, hvor Leif Dehnits, som har udgivet bogen ”Aarhusianske gadenavne” ca. kl. 14 fortæller om historien bag gader og veje. Hvorfor hedder de som de gør?

Vi har fundet billeder og andet fra vores område som vi på dagen vil udstille på biblioteket.

Der serveres kaffe og småkager.

Kom endelig med materiale, I mener har interesse for arkivet.