Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Informationsmøde om Bering-Beder vejen

Informationsmøde om den kommende proces for Bering-Beder vejen
onsdag den 24. oktober kl. 19.00 – 21.00 i Grønløkkehallen
Kommunens folk er i gang med at planlægge og projektere den nye vej. Da det er et stort projekt, som kommer til at berøre mange borgere langs med vejen, har vi fem fællesråd i Aarhus Syd inviteret projektgruppen til, at informere om processen før beslutningerne ligger fast.
Dagsordenen er ikke fastlagt i skrivende stund. Mødet vil primært være informativt omkring den proces, der er igangsat nu, og klarlægge på hvilke tidspunkter du som borger har mulighed for at få indflydelse. Når dagsordenen er klar, bliver den annonceret på vores hjemmeside, Facebook samt ved opslag. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil vide mere.
Mere information
Projektet med Bering-Beder vejen har hjemmesiden: https://bering-bedervejen.aarhus.dk
Desuden har Teknik & Miljø, Aarhus Kommune lavet en Facebookgruppe: www.facebook.com/groups/1588110097968160/ eller søg på ”Bering-Beder vejen”.