Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bedre trafiksikkerhed i Lemming

Det er blevet mere sikkert i trafikken i Lemming. Området oplever en stor mængde tung trafik og gennemfarts-trafik. Og der var ikke noget fortov, ingen fartdæmpning på Lemmingvej og Nordskovvej. Derfor har Aarhus Kommune i forbindelse med udskiftning af nyt slidlag på vejen etableret en fartdæmpet zone på max 40 km/t og der er lavet granitkantsten i de skarpe sving gennem Lemming.