Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

De første træer kommer i april

Allerede her i marts 2020 går arbejdet med at anlægge stier og søer i gang, sådan at Aarhus Kommune i april kan plante 15.000 træer i vores kommende skov. Den bliver placeret i et nyt skov- og naturområde nord for Hasselager op mod Genvejen. Skoven skal beskytte drikkevandet i området, hvor der også er to drikkevandsboringer.

Arealet er på 10 hektar nord for Hasselager op mod Genvejen vest for Lemmingvej og udgår den nordlige del af et samlet område på 15 hektar. Den ny skov vil udgøre 5 hektar og resten af det nordlige område vil bestå af skovbryn, lysåben natur, vådområder og stisystemer.

Det sydlige område vil for en del byde på en ny lokalplan for boliger og evt. daginstitution.

Det samlede område, hvor der også vil være boligareal på den sydlige del

Skoven

I starten vil de små, unge træer blive hegnet ind, sådan at de bliver beskyttet mod at blive spist. Træerne vil være en skøn blanding af træsorter, som vokser i Danmark.

På en markvandring og et borgermøde i januar 2020 fik alle interesserede mulighed for at komme med input til skoven. Blandt ønskerne var, at området får lov til at blive lidt “vildt”, sådan at natur og insekter har gode forhold, at vi får stier, som giver lyst til at bevæge sig rundt i området og ikke bare er snorlige, og at vi måske også får plads til borde, bænke og endda et shelter.

Udviklingen af skovarealet sker i samarbejde med Growing Trees Network Foundation og virksomheden Holmris B8.

Det lysåbne areal

Hvis det kommende naturområde – altså hvor skoven ikke står – skal blive ved med at være lysåbent, kræver det, at det bliver græsset. Og her er der mulighed for at der i området kan blive lavet et kogræsserlaug.
Se også tidligere nyheder:
Flere er interesserede i kogræsserlaug
Interesseret i kogræsserlaug eller fåregræsserlaug?

Nyt boligområde

På arealet mellem eksisterende boliger og op mod det nye naturområde (den sydlige del) arbejder Aarhus Kommune videre med et forslag til en lokalplan for boliger og daginstitution. For at sikre at det nye område kommer til at hænge godt sammen med vores eksisterende stisystem, vil kommunen lave en overordnet strukturplan for stier på tværs af området og med tilkobling til eksisterende stier. Den strukturplan skal være klar, inden træerne bliver plantet.

Tilkørselsforhold er ikke endeligt afklaret til at nyt boligområde. Fællesrådet har peget på, at det er væsentligt, at vi får et sammenhængende byområde med et fælles centerområde (butikker) ved Kolt Østervej (hvor torvet er i dag)

Se også Nyt boligområde syd for Genvejen